Autorizovaný projektant elektro

Jsem autorizovaný projektant elektro, zpracovávám projektovou dokumentaci pro různé druhy staveb a zařízení. Projektování se věnuji od roku 2010. Za svou kariéru jsem získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru.

Moje práce

 • Elektrické vedení nízkého a vysokého napětí do 35kV
 • Kabelová i venkovní vedení nízkého a vysokého napětí do 35kV
 • Trafostanice
 • Rekonstrukce ulic i celých obcí
 • Veřejné osvětlení
 • Průmyslové elektroinstalace
 • Fotovoltaika
 • LDS – Lokální distribuční soustava
 • SVR – Služby výkonové rovnováhy
 • Přes 250 realizovaných projektů v oblasti distribuce (trafostanice, kabely VN a NN)
 • Přes 190 dokončených projektů FVE

Reference

Mám za sebou projekty pro více než 250 staveb. Mezi moje spokojené klienty patří jak distribuční společnosti, soukromé osoby, tak malé i velké firmy a obce.

fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

V souvislosti s rostoucími cenami energií a také se snahou o snížení emisí je v současnosti o fotovoltaiku velký zájem. V oboru vypracování projektové dokumentace FVE mám rozsáhlé zkušenosti. Pracuji s technologiemi mnoha českých i evropských výrobců, spolupracuji s prověřenými a spolehlivými zhotoviteli. Vždy se snažím najít to nejlepší řešení pro konkrétního klienta. Vím, jaké technologie a kterého zhotovitele doporučit. Detailní informace ohledně fotovoltaiky naleznete na mých stránkách projekty-fotovoltaika.cz

Ochrana před bleskem

Je jedním ze základních požadavků na stavby dle § 36 vyhlášky 268/2009 Sb. je ochrana před bleskem.

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Sklady
 • Komerční objekty
 • Rodinné domy
 • Výrobní haly
 • Průmyslové objekty
 • Kancelářské budovy
 • Objekty obecního významu
Ochrana před bleskem

Hlavní součástí takového návrhu je vyhodnocení rizik, dle aktuálně platné normy ČSN EN 62 305.

Ochranu před bleskem lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější obsahuje jímače a hromosvodový materiál, ta vnitřní jsou vhodně navržené přepěťové ochrany, které se mnohdy podceňují, nebo dokonce i vynechávají.

Projekty trafostanice

Transformační stanice slouží k přeměně napětí z hladiny VN na hladinu NN nebo naopak. Trafostanice je vhodné stavět tam, kde je přenosová schopnost kabelového vedení NN nedostačující, ať už z důvodu kapacity nebo velké vzdálenosti. Pro umístění trafostanice je třeba vybrat vhodné místo, které bude dobře dostupné pro hlavní odběry. Využití najdou v distribučních rozvodech, výrobních závodech, průmyslových zónách. Jsou nezbytné pro vyvedení výkonu ve výrobnách elektrické energie jako jsou fotovoltaické, větrné a nebo vodní elektrárny.

Trafostanice lze rozdělit na sloupové, kioskové – kompaktní a na zděné. Každá má své využití v různých situacích. Vzhledem k přítomnosti vysokého napětí je kladen velký důraz na bezpečnost pro své okolí a její návrh je proto důležité svěřit odborníkovi.

trafostanice
kabelová vedení

Kabelová vedení NN a VN

Návrh a dimenzování kabelových vedení se na hladině NN a VN liší. Kabely VN a NN mají také rozdílnou konstrukci. Vstupními parametry pro správný návrh je například způsob uložení a uspořádání, oteplení, impedance smyčky, selektivita, jmenovité proudy, zkratové proudy. Na základě těchto vstupních parametrů navrhnu a vyprojektuji kabelová vedení přesně pro vaše potřeby.

Projektová dokumentace

Základem pro zhotovení jakékoliv kvalitní projektové dokumentace je prohlídka v místě stavby. Nabízím zhotovení projektové dokumentace všech stupňů. Zejména projekty fotovoltaických elektráren, elektrických vedení vedení NN a VN, trafostanice, ochrany před bleskem, optické sítě. Projektová dokumentace standardně obsahuje i protokol o určení vnějších vlivů.

Dále nabízím související služby jako žádosti o připojení, inženýring – projednání s dotčenými orgány státní správy včetně stavebního úřadu, odsouhlasení projektové dokumentace u distribučních společností a pomoc s výběrem vhodného zhotovitele.
Projektové dokumentace zpracovávám v souladu s platnými zákony, nařízeními vlády, ČSN, PNE, a v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Chci cenovou nabídku

Přejít nahoru