Menu Zavřeno

Projektování fotovoltaických elektráren

  • Fotovoltaika na zemi
  • Fotovoltaika na střeše
  • Bytové domy
  • Výrobní haly
  • Komerční objekty
  • Kancelářské budovy
  • Sídla firem
  • Objekty obecního významu
  • Solární parky
projektování fotovoltaických elektráren

Fotovoltaika na zemi

Jedná se o projektování fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny přímo na pozemku. Ať už se jedná o pozemek v bezprostřední blízkosti nějakého objektu, kam projektuji vyvedení výkonu z FVE, nebo o samostatně stojící solární elektrárna se kterou není svázána žádná nemovitost, a veškerý výkon je vyveden přímo do distribučního vedení. U projektů zemní FVE také navrhuji ochranu před bleskem.

Fotovoltaické elektrárny na střeše

Fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše, jsou nejčastější případ instalace FVE. Vhodné jsou všechny střechy, kde je dostatek prostoru a zároveň vyhoví po statické stránce. Jedná se například o skladové či výrobní haly, sídla firem, kancelářské budovy, bytové domy. Předpokladem pro takovou instalaci je vyhovující statické posouzení střešní konstrukce, a střešní plášť s požární odolností alespoň BROOF (T3). Už při prvotním návrhu, zohledňuji stávající hromosvody a projektovanou FVE umísťuji do ochranného prostoru jímací soustavy, případně stávající soustavu doplním o další jímače.

projektování fve

fotovoltaika projekty

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem fotovoltaik, skladových, komerčních i obytných objektů jako jsou například, rodinné domy, výrobní haly, průmyslové objekty, kancelářské budovy, nebo objekty obecního významu. Hlavní součástí takového návrhu je vyhodnocení rizik, dle aktuálně platné normy ČSN EN 62 305. Ochranu před bleskem lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější obsahuje jímače a hromosvodový materiál, ta vnitřní jsou vhodně navržené přepěťové ochrany, které se mnohdy podceňují, nebo dokonce i vynechávají.

Trafostanice

Při projektování fotovoltaických elektráren instalovaných na zemi, kde jediná možnost připojení je do Distribuční sítě, se projektují trafostanice. Díky dlouhodobé spolupráci s výrobci trafostanic, navrhnu a vyprojektuji řešení ušité na míru přímo pro vaše potřeby.

trafostanice

autorizovaný projektant elektro

Kabelová vedení NN a VN

Návrh a dimenzování kabelových vedení se na hladině NN a VN liší. Vstupními parametry pro správný návrh je např. způsob uložení a uspořádání, oteplení, impedance smyčky, selektivita, jmenovité proudy, zkratové proudy. Na základě těchto vstupních parametrů navrhnu a vyprojektuji kabelová vedení přesně pro vaše potřeby.

Projektová dokumentace

Nabízím zhotovení projektové dokumentace všech stupňů, a to zejména projekty fotovoltaických elektráren, kabelová vedení NN a VN, trafostanice, ochrany před bleskem, optické sítě. Součástí PD je i určení vnějších vlivů. Dále nabízím související služby jako žádosti o připojení, inženýring – projednání s dotčenými orgány státní správy včetně stavebního úřadu, odsouhlasení projektové dokumentace u distribučních společností, pomoc s výběrem vhodného zhotovitele.

Projektové dokumentace zpracovávám v souladu s platnými zákony, nařízeními vlády, ČSN, PNE, a v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Dlouholeté zkušenosti

Jsem autorizovaný projektant elektro a projektování se věnuji od r. 2010. Do současnosti jsem vyprojektoval v oblasti distribuce přes 200 staveb, zejména přípojek nízkého a vysokého napětí do 35kV, kabelových i venkovních vedení, trafostanic, rekonstrukcí ulic i celých obcí, včetně veřejnoprávního projednání a inženýringu, jehož výsledkem bylo vydání povolení stavebního úřadu.

Vzhledem k energetické situaci, je projektování FVE všeho druhu nejčastější. Již jsem vyprojektoval okolo 190 FVE umístěných na objektech i na zemi. Projektuji na technologiích dle požadavku zákazníka s českým nebo evropským zastoupením. Spolupracuji s výrobci i zhotoviteli ve všech mnou nabízených oblastech, a mohu doporučit ideální řešení pro vás.

Chci cenovou nabídku

Inteligentní domy Loxone